Văn bản Quy phạm Pháp luật
09/2023/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
09/2023/QĐ-UBND 
Ban hành:
13/04/2023 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/05/2023 
Trích yếu:

​​​​​Quy định về đơn giá bồi thường, hõ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất​ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: