Văn bản Quy phạm Pháp luật
08/2023/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
08/2023/QĐ-UBND 
Ban hành:
30/03/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
15/04/2023 
Trích yếu:

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: