Văn bản Quy phạm Pháp luật
03/2023/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
03/2023/QĐ-UBND 
Ban hành:
31/01/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
10/02/2023 
Trích yếu:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập ban hành kèm theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/ 2018 của UBND tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: