Văn bản Quy phạm Pháp luật
02/2023/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
02/2023/QĐ-UBND 
Ban hành:
19/01/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/02/2023 
Trích yếu:

​Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: