Văn bản Quy phạm Pháp luật
01/2023/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
01/2023/QĐ-UBND 
Ban hành:
10/01/2023 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/02/2023 
Trích yếu:

​Quy định chi tiết các nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng.  

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: