Văn bản Quy phạm Pháp luật
41/2022/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
41/2022/QĐ-UBND 
Ban hành:
30/12/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
15/01/2023 
Trích yếu:

Ban hành ​quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: