Văn bản Quy phạm Pháp luật
22/2022/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
22/2022/QĐ-UBND 
Ban hành:
29/07/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
15/08/2022 
Trích yếu:

Ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: