Văn bản Quy phạm Pháp luật
17/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
17/NQ-HĐND 
Ban hành:
15/07/2022 
Người ký:
Phạm Văn Chánh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
15/07/2022 
Trích yếu:

Về phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2030.​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: