Văn bản Quy phạm Pháp luật
04/2022/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
04/2022/NQ-HĐND 
Ban hành:
20/07/2022 
Người ký:
Phạm Văn Chánh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/08/2022 
Trích yếu:

Ban hành quy định một số chế độ chi phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.