Văn bản Quy phạm Pháp luật
06/2022/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
06/2022/NQ-HĐND 
Ban hành:
20/07/2022 
Người ký:
Phạm Văn Chánh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/08/2022 
Trích yếu:

​Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương đến năm 2030​.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: