Văn bản Quy phạm Pháp luật
18/2022/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
18/2022/QĐ-UBND 
Ban hành:
20/06/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
20/06/2022 
Trích yếu:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương​.​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: