Văn bản Quy phạm Pháp luật
17/2022/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
17/2022/QĐ-UBND 
Ban hành:
20/06/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
20/06/2022 
Trích yếu:

Bãi bỏ toàn bộ quy định mức chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp từ năm 2018 đến năm 2020​.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: