Văn bản Quy phạm Pháp luật
08/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
08/NQ-HĐND 
Ban hành:
09/06/2022 
Người ký:
Phạm Văn Chánh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
09/06/2022 
Trích yếu:

Về Đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên

và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: