Văn bản Quy phạm Pháp luật
16/2022/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
16/2022/QĐ-UBND 
Ban hành:
20/05/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
15/06/2022 
Trích yếu:

​Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: