Văn bản Quy phạm Pháp luật
14/2022/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
14/2022/QĐ-UBND 
Ban hành:
11/05/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
11/05/2022 
Trích yếu:

​Bãi bỏ Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND​ tỉnh Bình Dương về việc quy định tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: