Văn bản Quy phạm Pháp luật
13/2022/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
13/2022/QĐ-UBND 
Ban hành:
26/04/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
05/05/2022 
Trích yếu:

​Về việc phân cấp thực hiện thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: