Văn bản Quy phạm Pháp luật
12/2022/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
12/2022/QĐ-UBND 
Ban hành:
26/04/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
04/05/2022 
Trích yếu:

​Bãi bỏ Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và hoàn thành phương án cải tạo phục hồi môi trường đối với các dự án nằm ngoài khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: