Văn bản Quy phạm Pháp luật
02/2022/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
02/2022/NQ-HĐND 
Ban hành:
25/04/2022 
Người ký:
Phạm Văn Chánh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
25/04/2022 
Trích yếu:

​Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: