Văn bản Quy phạm Pháp luật
03/2022/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
03/2022/NQ-HĐND 
Ban hành:
25/04/2022 
Người ký:
Phạm Văn Chánh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
25/04/2022 
Trích yếu:

Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​