Văn bản Quy phạm Pháp luật
18/2021 /NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
18/2021 /NQ-HĐND 
Ban hành:
10/12/2021 
Người ký:
Phạm Văn Chánh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/01/2022 
Trích yếu:

Về việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo hình thức đặt hàng của tỉnh Bình Dương.

​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: