Văn bản Quy phạm Pháp luật
45/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
45/NQ-HĐND 
Ban hành:
10/12/2021 
Người ký:
Phạm Văn Chánh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
10/12/2021 
Trích yếu:

​Dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: