Văn bản Quy phạm Pháp luật
44/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
44/NQ-HĐND 
Ban hành:
10/12/2021 
Người ký:
Phạm Văn Chánh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
10/12/2021 
Trích yếu:

​Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: