Văn bản Quy phạm Pháp luật
46/NQ-HĐND ​ 
Số Ký hiệu:
46/NQ-HĐND ​ 
Ban hành:
10/12/2021 
Người ký:
Phạm Văn Chánh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
10/12/2021 
Trích yếu:

​Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025