Văn bản Quy phạm Pháp luật
18/2021/QĐ-UBND  
Số Ký hiệu:
18/2021/QĐ-UBND  
Ban hành:
30/11/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
30/11/2021 
Trích yếu:

​Hỗ trợ cho người có công với cách mạng, ngưòi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: