Văn bản Quy phạm Pháp luật
17/2021/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
17/2021/QĐ-UBND 
Ban hành:
17/11/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/12/2021 
Trích yếu:

​Ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: