Văn bản Quy phạm Pháp luật
36/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
36/NQ-HĐND 
Ban hành:
29/09/2021 
Người ký:
Phạm Văn Chánh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
29/09/2021 
Trích yếu:

Về việc tiếp tục thực hiện số chỉ tiêu biên chế trong đơn vị sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND  tỉnh