Văn bản Quy phạm Pháp luật
28/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
28/NQ-HĐND 
Ban hành:
14/09/2021 
Người ký:
Phạm Văn Chánh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
10/09/2021 
Trích yếu:

Về ​kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: