Văn bản Quy phạm Pháp luật
29/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
29/NQ-HĐND 
Ban hành:
14/09/2021 
Người ký:
Phạm Văn Chánh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
10/09/2021 
Trích yếu:

​Giao UVBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh​