Văn bản Quy phạm Pháp luật
08/2021/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
08/2021/NQ-HĐND 
Ban hành:
14/09/2021 
Người ký:
Phạm Văn Chánh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/10/2021 
Trích yếu:

​Chế độ hỗ trợ công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​