Văn bản Quy phạm Pháp luật
06/2021/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
06/2021/NQ-HĐND 
Ban hành:
14/09/2021 
Người ký:
Phạm Văn Chánh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/10/2021 
Trích yếu:

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​