Văn bản Quy phạm Pháp luật
12/2021/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
12/2021/QĐ-UBND 
Ban hành:
14/08/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
14/08/2021 
Trích yếu:

​Về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ​ trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: