Văn bản Quy phạm Pháp luật
04/2021/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
04/2021/NQ-HĐND 
Ban hành:
06/08/2021 
Người ký:
Phạm Văn Chánh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
06/08/2021 
Trích yếu:

Về việc hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: