Văn bản Quy phạm Pháp luật
10/2021/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
10/2021/QĐ-UBND 
Ban hành:
19/07/2021 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/08/2021 
Trích yếu:

Ban hành Quy chế phối hợp giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: