Văn bản Quy phạm Pháp luật
09/2021/QĐ-UBND  
Số Ký hiệu:
09/2021/QĐ-UBND  
Ban hành:
16/07/2021 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
16/07/2021 
Trích yếu:

​Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​