Văn bản Quy phạm Pháp luật
08/2021/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
08/2021/QĐ-UBND 
Ban hành:
05/07/2021 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
15/07/2021 
Trích yếu:

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 60/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: