Văn bản Quy phạm Pháp luật
05 /2021/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
05 /2021/QĐ-UBND 
Ban hành:
26/05/2021 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
05/06/2021 
Trích yếu:
Bãi bỏ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020. 
Nội dung Tập tin Đính kèm: