Văn bản Quy phạm Pháp luật
04/2021/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
04/2021/QĐ-UBND 
Ban hành:
29/04/2021 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
10/05/2021 
Trích yếu:

Bãi bỏ Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định, trình tự thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: