Văn bản Quy phạm Pháp luật
03/2021/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
03/2021/QĐ-UBND 
Ban hành:
05/04/2021 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
15/04/2021 
Trích yếu:

​Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan Nhà nước của tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: