Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 
Số Ký hiệu:
01-NQ/ĐH 
Ban hành:
19/10/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
28/01/2021 
Trích yếu:

​Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025