Văn bản Quy phạm Pháp luật
01/2021/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
01/2021/QĐ-UBND 
Ban hành:
22/01/2021 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/02/2021 
Trích yếu:

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của ​Đội Dân phòng ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: