Văn bản Quy phạm Pháp luật
37/2020/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
37/2020/QĐ-UBND 
Ban hành:
31/12/2020 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/01/2021 
Trích yếu:

Về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: