Văn bản Quy phạm Pháp luật
33/2020/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
33/2020/QĐ-UBND 
Ban hành:
22/12/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/01/2021 
Trích yếu:

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021  trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: