Văn bản Quy phạm Pháp luật
06/2020/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
06/2020/NQ-HĐND 
Ban hành:
10/12/2020 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
10/12/2020 
Trích yếu:

Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025​​