Văn bản Quy phạm Pháp luật
28/2020/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
28/2020/QĐ-UBND 
Ban hành:
11/11/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/12/2020 
Trích yếu:

Về việc bãi bỏ Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: