Văn bản Quy phạm Pháp luật
27/2020/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
27/2020/QĐ-UBND 
Ban hành:
05/11/2020 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/12/2020 
Trích yếu:

Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: