Văn bản Quy phạm Pháp luật
26/2020/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
26/2020/QĐ-UBND 
Ban hành:
21/10/2020 
Người ký:
Nguyễn Thanh Trúc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
30/11/2020 
Trích yếu:

Về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: