Văn bản Quy phạm Pháp luật
25/2020/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
25/2020/QĐ-UBND 
Ban hành:
09/10/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
09/10/2020 
Trích yếu:

Về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 03 năm 2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc quản lý, cấp phép khai thác đất san lấp khi cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: