Văn bản Quy phạm Pháp luật
24/2020/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
24/2020/QĐ-UBND 
Ban hành:
23/09/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/01/2021 
Trích yếu:

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: