Văn bản Quy phạm Pháp luật
23/2020/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
23/2020/QĐ-UBND 
Ban hành:
17/09/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/10/2020 
Trích yếu:

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương.​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: