Văn bản Quy phạm Pháp luật
22/2020/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
22/2020/QĐ-UBND 
Ban hành:
20/08/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/09/2020 
Trích yếu:

Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: